Termes i condicions

LLOC WEB I CONTINGUTS

El lloc web www.sagulla.org pertany a S'Agulla Educació Mediambiental. Aquest web té continguts informatius sobre les activitats de recerca i educació que realitza l'entitat, com enllaços a recursos informatius de les activitats que es desenvolupen, com dels seus col·laboradors i patrocindors.

S'Agulla Educació Mediambiental vetlla per l'actualitat i exactitud d'aquesta informació i, per tant, es reserva el dret d'actualitzar els continguts de la pàgina web i eliminar-los, així com limitar i impedir l'accés, ja sigui temporal o definitiu, sense notificació prèvia.

S'Agulla Educació Mediambiental té la seva seu al carrer Abat Escarré, 28,2ª. 17300 Blanes (Girona), CIF G17942954.

EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT PER CONTINGUTS

S'Agulla Educació Mediambiental no pot garantir la inexistència d'errors en l'accés a aquest lloc web, en els seus continguts ni que aquests es trobin totalment actualitzats, tot i que inverteix els esforços necessaris per evitar-los i esmenar-los o corregir-los amb la màxima celeritat i sempre que se li notifiquin.

S'Agulla Educació Mediambiental no es fa responsable en cap cas dels continguts, informacions o imatges que no depenguin de la pàgina web, ni estiguin gestionats per S'Agulla Educació Mediambiental.

S'Agulla Educació Mediambiental no es fa responsable de les informacions , opinions i conceptes que siguin emesos, publicats o distribuïts a través del lloc web www.sagulla.org, qualsevol altre lloc web interconnectat al qual s'accedeixi a través dels llocs web fnob.org mitjançant enllaços (links) o qualsevol dels serveis que es vinculin o relacionin en la pàgina web interconnectada .

CONDICIONS D'ÚS I FUNCIONAMENT DEL LLOC WEB

L'ús d'aquesta pàgina web atribueix la condició d'usuari de la pàgina web (en endavant l'usuari) i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada per S'Agulla Educació Mediambiental, ​​al mateix moment en què l'usuari accedeix a la seva pàgina web.

La pàgina web de S'Agulla Educació Mediambiental pot ser visitada lliurement pels usuaris.

L'usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, els seus continguts i serveis, de conformitat amb la llei, el present Avís Legal.

Els enllaços o links que conté aquest lloc web poden conduir l'usuari a altres llocs o pàgines web gestionades per la S'Agulla Educació Mediambiental dels que es fa totalment responsable, però no així dels gestionats per tercers, sobre els quals no exerceix cap tipus de control. S'Agulla Educació Mediambiental no respon ni del contingut ni de l'estat dels enllaços o links a altres llocs web gestionats per tercers , i l'accés a les mateixes a través d'aquest lloc web tampoc implica que recomana o aprovi el seu contingut.

EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT PER L'ÚS O ​​FUNCIONAMENT DEL LLOC WEB.

La responsabilitat de l'ús de la informació continguda en la pàgina web és de l'usuari. S'Agulla Educació Mediambiental queda eximida de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin derivar de l’accés, la captació i ús per part de tercers de les informacions i la publicitat continguda en aquest lloc web i de les opinions facilitades per als usuaris en el mateix.

S'Agulla Educació Mediambiental presta els seus serveis i continguts amb tots els mitjans tècnics al seu abast per portar a terme aquesta prestació de forma satisfactoria. S'Agulla Educació Mediambiental no es fa responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin derivar-se de disponibilitat i continuïtat tècnica del funcionament del lloc web. En tot cas lS'Agulla Educació Mediambiental durà a terme totes les actuacions necessàries per restablir els seus serveis en supòsits de problemes tècnics.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Les dades recollides a través dels formularis de recollida de dades d'aquest lloc web serán incorporades a un fitxer mixt de dades de caràcter personal del qual és responsable S'Agulla Educació Mediambiental. Aquesta entitat tractarà les dades de forma confidencial i exclusivament amb la finalitat de gestionar la relació amb els usuaris registrats i promocionar les activitats S'Agulla Educació Mediambiental i altres informacions d'interès per al món de l'àmbit marí. Així mateix, S'Agulla Educació Mediambiental cancel·larà, esborrarà i / o bloquejarà les dades quan resultin inexactes, incompletes o hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la seva finalitat , de conformitat amb el que preveu la legislació en matèria de protecció de dades .

Prement el botó de ' enviar' del corresponent formulari, l'Usuari consenteix de forma expressa que les seves dades puguin ser utilitzades per l'enviament de comunicacions informatives per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà. Així mateix, en cadascuna de les trameses de comunicacions informatives, s'indicarà de manera expressa el procediment habilitat per oposar-se a l'enviament de noves comunicacions .

En els formularis de recollida de dades, totes les dades sol·licitades són obligatòries pel que en cas que l'Usuari no faciliti les dades corresponents , S'Agulla Educació Mediambiental podrà a la seva única discreció denegar el corresponent servei .

L'Usuari podrà revocar el consentiment prestat i exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a: info@sagulla.org

La sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l'usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del document nacional d'identitat o passaport i contingut concret del dret exercitat.