Què passa amb les nacres de Blanes?

Què són les nacres?

La nacra (Pinna nobilis) és el mol·lusc bivalve més gran del Mediterrani i dels més grans del món. Tot i que pot arribar a fer més d'un metre de llargada, al viure semienterrada, fa que les seves dimensions no siguin tan evidents. Viu entre els 2 i 50m de profunditat associat a les praderies de Posidonia oceanica, Cymodocea nodosa, Zostera marina i Zostera noltii. Es tracta d'un organisme filtrador, així que contribueix a la transparència de les aigües. Els seus depredadors són les estrelles de mar i els cargols carnívors. Curiosament quan és viva ja proporciona un hàbitat per a esponges i cucs que colonitzen la seva closca externa i, a l'interior, és freqüent trobar-hi petits crancs i gambes.

Des de l'antiguitat ha estat apreciat el seu bissus, són les fibres que secreta per a ancorar-se al fons marí. Amb aquestes fibres se'n feia l'anomenada "seda marina": un filament molt preat per la seva flexibilitat, resistència i color daurat.
Més informació >>   Última artesana >>

Situació actual de l'espècie

NIVELL DE PROTECCIÓ: protecció estricta segons la Directiva Europea Hàbitat (92/43/EEC) que en prohibeix la seva pesca.
AMENACES:
-Pesca il·legal: se'n comercialitzen les closques per les seves dimensions
-Mort per l'impacte de les àncores de les embarcacions
-Paràsit del gènere Haplosporidium: un cop s'ha instal·lat al seu aparell digestiu li acaba provocant la mort. Els primers casos es van documentar al 2016 i en aquests moments ja ha arribat a la categoria de mortalitat massiva, afectant a tota la costa mediterrània de la Península Ibèrica, Balears i a algunes poblacions de França i Itàlia

Punta Santa Anna (Blanes)

El Projecte

Davant d'aquesta situació des de S'Agulla ens preguntem sobre quin és l'estat de la població de nacres coneguda de Punta Santa Anna (Blanes).

En aquests moments la zona es troba abalisada per limitar-ne l'accés de les embarcacions. Així que acabi la temporada d'estiu es durà a terme el mostreig.

Primera prospecció >>

Amb el suport de: