No només canvi climàtic

Afectacions de les poblacions de Paramuricea clavata

El projecte No només canvi climàtic es desenvolupa als Jardins Submergits de la Selva situat a la capçalera del canyó submarí de Blanes a profunditats que oscilen entre els 30-70m.

L'objectiu és la detecció i anàlisi de les afectacions que pateixen les poblacions de gorgònia vermella (Paramuricea clavata) de la zona.

Els mostrejos es realitzen mitjançant escafandra autònoma. És possible realitzar aquest tipus de mostreig ja que s'emmarca en l'activitat de busseig científic que supera el límit esportiu dels 40m.

Període de mostreig: març-agost 2021

Crònica dels punts de mostreig:

Mostra 1: punt 132 (-37m)>> Mostra 6: punt 33 (-53m)>>
Mostra 2: punt 119 (-51m)>> Mostra 7: punt 236 (-52m)>>
Mostra 3: punt 118 (-52m)>> Mostra 8: punt 63 (-53m)>>
Mostra 4: punt 57 (-51m)>> Mostra 9: punt 22 (-55m)>>
Mostra 5: punt 8 (-52m)>> Mostra 10: punt 4 (-55m)>>

 

Mapa bionòmic elaborat per S'Agulla. La zona d’estudi que comprèn 16 km2

 

Amb el suport de: