Mapejat d'arts de pesca abandonats a la Costa Brava sud

Des de l'any 2011 S’Agulla està implementant una cartografia detallada de la zona que vàrem anomenar “Els Jardins Submergits de la Selva”. Es tracta d'una zona de 16 km2 situada entre les poblacions de Blanes i Tossa de Mar (Costa Brava sud). Aquest estudi s'està fent mitjançant immersions entre els 30 i 70m de profunditat (més informació>>). Cal dir que durant el mostreig s'han observat diverses distorsions dels serveis ecosistèmics, que amb el temps poden conduir a un esgotament del capital natural y dels recursos que el mantenen. Entre les distorsions més importants destaca l' elevada quantitat d'arts de pesca abandonats com xarxes i palangres, que tenen l'efecte d'alterar o destruir l'hàbitat i de continuar pescant de forma "fantasma".

Gràcies al suport de LIBERA: una naturaleza sin basura, S’Agulla ha dut a terme el primer mapa de distribució i abundància d'arts de pesca abandonats als Jardins Submergits de la Selva.
Aquesta informació es considera bàsica per a l'organització de programes pioners de recollida que a curt termini permetran la recuperació de la funcionalitat ecològia de l`hàbitat i, a llarg termini, possibilitaran la recuperació dels estocs pesquers.

Mapa de distribució de les xarxes abandonades
Simbologia de les xarxes: 0 absència, 1 presència, 2 freqüent, 3 molt freqüent. Les fàcies són tipus d'hàbitat.
Mapa de distribució dels fils de pescar abandonats
Simbologia dels fils de pescar: 0 absència, 1 presència, 2 freqüent, 3 molt freqüent. Les fàcies són tipus d'hàbitat.
Una de les conclusions que es pot extreure de l'estudi és que la dispersió dels arts de pesca depen del tiups d'usuari i de la distància entre les zones de pesca i les infraestructures portuàries. També se'n despren la necessitat d'una major conscienciació dels usuaris no professionals, l'impacte dels quals, fins ara, sempre havia estat subestimat.