Genetic structure of the deep populations of the gorgonian Paramuricea clavata located at the mouth of the submarine canyons of the Catalan coast

Projecte de Màster de la biòloga Elena Cerro Gálvez, per la
Universitat de Barcelona

Resum

Paramuricea clavata (Cnidaria, Octocorallia), coneguda com gorgònia vermella, és una espècie clau del coral·ligen del mar Mediterrani. Aquesta gorgònia es caracteritza per tenir una vida llarga, un creixement lent i una baixa taxa de reproducció, donant-li un valor ecològic i una fragilitat elevades. En aquest estudi s'analitzen, mitjançant 9 microsatèl·lits nuclears específicament dissenyats per aquesta espècie, la genètica de les poblacions profundes trobades a la capçalera dels canyons submergits de Blanes i Palamós (Costa Brava), entre els 50 i 70 m de profunditat. Les dades obtingudes van ser comparades amb dades de poblacions somes que s'analitzen en aquest mateix estudi, com també respecte poblacions de treballs ja publicats anteriorment. A partir de les dades obtingudes dels 168 individus genotipats s'ha descrit: (i) l'estructura genètica de zones properes, (ii) els nivells de flux gènic entre les poblacions, (iii) la diversitat genètica de les poblacions, i (iv) esdeveniments demogràfics potencials tals com els colls d'ampolla. Els resultats obtinguts a partir dels marcadors moleculars són coherents amb la limitada capacitat de dispersió que presenta la larva d'aquesta espècie. Els alts nivells d'estructuració de les poblacions de P. clavata, deguts a la seva baixa capacitat de dispersió, tenen grans implicacions quan s'estableixen polítiques de conservació. Per aquest motiu, les bases metodològiques per la conservació d'aquestes poblacions s'haurien de definir tenint en compte aquests descobriments.

Per més informació contacteu amb l'autora a elenacega@gmail.com