DePlaMar:

Detecció de Plàstics al Mar

El projecte DePlaMar estudia la presència de plàstics als Jardins Submergits de la Selva >> (zona que S'Agulla ha batejat amb aquest nom per referir-se a la franja del fons marí d'entre 30-70m de profunditat, situat a la capçalera del canyó submarí de Blanes).

L'objectiu és la detecció i anàlisi de plàstics (fragments superiors a 10cm) mitjançant l'ús d'un dron. Es tindran en compte el tipus, grandària, color i densitat a fi d'avaluar-ne el seu impacte a la zona.

 

METODOLOGIA

Dron: MAVIC 2 PRO dotat amb una càmera Hasselblad i 4k de qualitat de gravació
Altitud de vol: 20m
Angle de la càmera: zenital
Velocitat de vol: 18-20km/h (visualització de les filmacions a la meitat de velocitat)
Amplada de zona escombrada: 23'66m
Distància lineal recorreguda: 56km
Àrea total estudiada: 139ha
Període de mostreig: tardor 2020

FACTORS A TENIR EN COMPTE DURANT ELS VOLS:
-Condicions meteorològiques adequades: diürn, poc vent i sense pluja
-Durada real d'un vol: 20 minuts (bateria al 30%)
-No deixar que la bateria quedi al 10% perquè el dron aterrarà automàticament, és a dir, caurà a l'aigua!
-A la pantalla del mòbil o de la tablet utilitzats com a visors durant els vols només s'aprecien objectes grans i ben contrastats, per exemple embarcacions, degut als reflexes produïts per la llum ambiental
-En cas de trobada amb aus, els sensors de l'aparell adverteixen de la presència d'objectes intrusos a la zona de seguretat de vol del dron. En aquests casos és millor aturar el dron a l'aire, deixar que les aus tafanegin i després marxaran. Durant el projecte no hem patit cap atac ni altre incident amb aus

RESULTATS


Una petita mostra del què hem trobat amb el Borinot, el dron de S'Agulla!

CONCLUSIONS

L'ús del Borinot (dron MAVIC 2 PRO) ha demostrat ser una eina molt potent, permetent detectar fragments de plàstic de fins a 5cm en condicions meteorològiques òptimes i cobrir extensions de 15ha en només 20 minuts de vol.

A la zona dels Jardins Submergits de la Selva la grandària mitjana dels fragments trobats ha estat de 16cm i majoritàriament de color blanc. A més, gràcies als vols, s'ha pogut descartar la presència de punts d'acumulació de residus plàstics a la superfície del mar. D'altra banda, s'ha detectat major freqüència de fragments a l'alçada de la platja de Fenals (Lloret de Mar).

La valoració general de l'ús de drons per a la detecció de plàstics a la superfície del mar és bona, encara que condicionada per l'onatge i l'angle dels rajos solars en el moment dels mostrejos.

Més informació a la Memòria del Projecte>> i fotografies a l'annex>>

Amb el suport de: