Els Jardins Submergits de la Selva

Cartografia bionòmica

El projecte Els Jardins Submergits de La Selva estudia el fons marí de la capçalera del canyó submarí de Blanes, cobrint la franja dels 30-70m de profunditat.

Degut a les grans dimensions de l'àrea d'estudi i a l'excepcional profunditat del fons, poc accessible als submarinistes, s’ha hagut de treballar amb imatges de sonar d’escombrat lateral. Les imatges que s'obtenen són com aquestes:

  Imatge d'un penya-segat submarí  

  Imatge d'una zona rocosa que aflora del fons sorrenc  

Aquestes dades ens permeten no només saber com és el fons marí, sinó a més, optimitzar els punts d'immersió a fi de tenir una mostra representativa dels paisatges presents a la zona d'estudi.

Basat amb les dades obtingudes del sonar d’escombrat lateral i, un mostreig in situ amb submarinistes experimentats, s’ha confeccionat aquest mapa bionòmic de la zona d’estudi que comprèn 16 km2

  Fons de fang amb pixota terrosa (Holothuria tubulosa)

Sorres fangoses

Zona de sorres fangoses

Detrític costaner amb maerl

Paisatge que la gent de mar coneix com a grapissar, fons de sorra gruixuda amb petxines trencades i algues calcàries

Coral·ligen de plataforma

Conjunt d'organismes que colonitzen roques en zones de poca llum

Corallium rubrum

Punts on hem trobat corall vermell (Corallium rubrum)

  Branques de corall vermell, un amb els pòlips oberts ("florit") i l'altre tancats 

Eunicella singularis i Eunicella sp

Paisatge dominat per gorgònies blanques del gènere Eunicella

Grans porífers i Eunicella singularis

Paisatge dominat per esponges de grans dimensions i la presència d'algunes gorgònies blanques Eunicella singularis

  Exemplar d'esponja Spongia lamella.Té un diàmetre de 20cm

 Exemplar d'esponja Axinella polypoides. Fa més de 50cm d'alçada

Paramuricea clavata

Extensions rocoses densament colonitzades per la gorgònia vermella Paramuricea clavata

ACTUALITAT

Aquest mapa està contínuament essent revisat amb els resultat de les immersions que continuem fent a l’àrea d’estudi. Podeu seguir les darreres novetats d’aquest projecte, i totes les immersions que ens suposa fer per tenir la informació, al bloc de Els Jardins Submergits de la Selva >>