A la recerca de microplàstics als Jardins Submergits de la Selva!

El projecte A la recerca de microplàstics als Jardins Submergits de la Selva! estudia el fons marí de la capçalera del canyó submarí de Blanes, cobrint la franja dels 30-70m de profunditat.

L'objectiu és la detecció i anàlisi de microplàstics (fragments inferiors a 5mm). Es tindran en compte el tipus, grandària, color i densitat a fi d'avaluar-ne el seu impacte a la zona.

Crònica dels punts de mostreig:

Mostra 1: punt 233 (-37m)>> Mostra 5: punt 229 (-47m)>>
Mostra 2: punt 191 (-30m)>> Mostra 6: punt G1 (-51m)>>
Mostra 3: punt 182 (-43m)>> Mostra 7: punt 234 (-55m)>>
Mostra 4: punt 156 (-40m)>> Mostra 8: punt 18 (-51m)>>

Situació dels punts del mostreig sobre el mapa bionòmic elaborat per S'Agulla. La zona d’estudi que comprèn 16 km2.

ACTUALITAT

S'estan realitzant els darrers mostrejos i analitzant el contingut de les mostres.

Resultats preliminars de la mostra 2 punt 191 (-30m)>> 

Amb el suport de: