Àrees d'aprenentatge

  1. Ciències naturals (Biologia i Geologia)
  2. Llengua estrangera: anglès
  3. Llengües catalana i castellana
  4. Educació visual i plàstica
  5. Ciències socials (Geografia i Història)
  6. Informàtica
  7. Matemàtiques
  8. Tecnologia